Disclaimer

Kontakt Mediapartners, gevestigd te Goudriaan, eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Desondanks kan Kontakt Mediapartners niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn. Kontakt Mediapartners is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Kontakt Mediapartners is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze website is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden. 

 

Kontakt Mediapartners staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Kontakt Mediapartners mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Autersrechten
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Kontakt Mediapartners of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kontakt Mediapartners worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

Links naar andere websites
Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Kontakt Mediapartners is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, disclaimer, copyright en/of algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.